LAPTOP ASUS GX 501

ASUS GX 501 GI.310 ĐÃ SỬ DỤNG
Cấu hình:
♻️CPU: Intel Core i7 – 8750 H 2.20 Ghz
♻️RAM: 24 GB DDR4
♻️HDD 1 TB PCIE G3X4 SSD
♻️VGA NVIDIA GeForce GTX 1080
♻️Màn hình: 15.6 inch FULL HD USLIM LED

Danh mục: